אחרי
לפני

לפני ואחרי

כתרים

אחרי
לפני
כתרי EMAX לשיניים קדמיות
פרטים נוספים
אחרי
לפני
כתרי-EMAX-לשיניים-קדמיות
פרטים נוספים
אחרי
לפני
כתרי EMAX לשן טוחנת
פרטים נוספים
אחרי
לפני
כתרי EMAX לשתלים בשיניים טוחנות
פרטים נוספים
אחרי
לפני
כתרי EMAX לשיניים קדמיות
פרטים נוספים

ציפויים

אחרי
לפני
ציפוי EMAX שיניים קדמיות
פרטים נוספים
אחרי
לפני
ציפוי EMAX שיניים קדמיות
פרטים נוספים
אחרי
לפני
ציפוי EMAX שיניים קדמיות
פרטים נוספים

שתלים

אחרי
לפני
עקירת שורש והתקנת שתל מיידי
פרטים נוספים